Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tréninkový program EP pro mladé novináře

EUedu

  • O AKADEMII
  • BLOG
  • REFERENCE
  • NAPSALI O NÁS
Europoslanci dosáhli dohody ohledně reformy plynu

29.11.2023 09:22

Poslanci Evropského parlamentu a španělské předsednictví Rady EU se dohodli na plánech, které mají usnadnit zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových plynů včetně vodíku na trh EU s plynem.

Cílem nové směrnice je dekarbonizovat energetický sektor, a to zvýšením výroby obnovitelných plynů a vodíku a usnadněním jejich zapojení do energetických sítí EU. Pomůže rovněž zajistit dodávky energie, aby se řešila jak změna klimatu, tak narušení toků plynu způsobené ruskou agresí na Ukrajině.

Poslanci EP kladli důraz na opatření týkající se transparentnosti cen, práva spotřebitelů na řádnou informovanost a podporu zranitelných spotřebitelů s cílem chránit ty, kteří jsou během energetické transformace ohroženi energetickou chudobou. Členské státy budou povinny přijmout opatření, která zabrání odpojování od sítě. Poslanci EP se také zasazují za jasné a spravedlivé ceny za obnovitelné a nízkouhlíkové zdroje plynu a konzistentní dodávky energie během přechodu.

Členské státy budou nyní rozhodovat o tom, zda mohou provozovatelé sítí pro vodík, zemní plyn a elektřinu patřit stejné společnosti. Zatímco právní separace bude standardním scénářem, členské státy mohou na základě veřejně přístupné analýzy nákladů a přínosů udělit výjimky.

"Dosáhli jsme toho, že těžko dekarbonizovatelná odvětví, jako je ocelářský a chemický průmysl, budou v centru rozvoje evropského trhu s vodíkem," uvedl německý poslanec EP Jens Geier (S&D). "To umožní postupné vyřazení fosilních paliv z průmyslu, zajistí evropskou konkurenceschopnost a zachová pracovní místa v udržitelném hospodářství. Investiční překážky v návrhu komise, které by zpomalily náběh vodíku, byly odstraněny. Místo toho budou pravidla pro oddělení provozovatelů vodíkových sítí odpovídat osvědčeným postupům na trhu s plynem a elektřinou," dodal.

Aby se směrnice stala zákonem, musí ji nyní formálně schválit Parlament a Rada. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude o spisu hlasovat na jedné z nadcházejících schůzí. Poslanci EP dále jednají o samostatném právním předpisu, nařízení o trhu s plynem. Další kolo jednání na toto téma s členskými státy se uskuteční 8. prosince.

Trénink pro mladé novináře je program Evropského parlamentu řízený / poskytovaný agenturou ČTK